fbpx

Life Coach Anastassia Smotrova

Olen kogenud life coach, kelle eesmärk on inspireerida ja motiveerida sind oma unistuste poole liikuma ning neid ka saavutama. Minu üle 8-aastane kogemus klientide toetamisel ja kuuldud kümnete edulugudest on tugevaks aluseks sinu isiklikule arengule. Aitan sul ületada takistusi ja juhendan sind igal sammul, et saavutada oma eluunistused.
 
Kes on Life coach?
Life coach on professionaalne juhendaja või nõustaja, kes aitab inimestel saavutada isiklikke ja professionaalseid eesmärke ning parandada nende üldist elukvaliteeti. Life coach toetab kliente arenguteel, aidates neil selgitada välja oma eesmärgid, leida lahendusi takistustele, arendada oma oskusi ja võimeid ning saavutada soovitud muutusi oma elus. Nad kasutavad erinevaid coaching tehnikaid ja tööriistu, et aidata klientidel leida sisemist motivatsiooni ja juhtida oma elu suunas, mida nad soovivad.

35.00

Kuumakse al. 5.95 / 6 kuud
Kogus:

 

Seansi kirjeldus

Life coachi seanss on struktureeritud vestlus, kus Anastassia töötab klientidega üks-ühele, et aidata neil saavutada oma eesmärke, lahendada probleeme või arendada isiklikult ja professionaalselt.

Eesmärkide määratlemine

Seansi alguses arutab coach klientidega nende eesmärke ja soove. See võib hõlmata karjäärilisi eesmärke, isiklikku arengut, suhteid või muid eluvaldkondi, kus klient soovib muutusi saavutada.

Probleemide ja takistuste analüüs

Coach aitab klientidel tuvastada takistusi ja probleeme, mis võivad neil eesmärkide saavutamisel olla. See võib hõlmata uskumuste, harjumuste või käitumismustrite uurimist, mis võivad klienti tagasi hoida.

Tööriistade ja tehnikate kasutamine: Coach kasutab erinevaid coaching tehnikaid ja tööriistu, et aidata klientidel leida lahendusi ja võtta konkreetseid samme oma eesmärkide suunas. See võib hõlmata visualiseerimist, tegevuskavade koostamist, eneseanalüüsi või sügavat kuulamist.

Toetus ja motiveerimine: Coach toetab kliente nende arenguteel, pakkudes neile vajalikku tuge, julgustust ja motiveerimist. Nad aitavad klientidel leida sisemist motivatsiooni ja vastutust oma tegevuste eest.

Hinnang ja edasised sammud: Seansi lõpus hindab coach koos kliendiga saavutatud tulemusi ja järgmisi samme. Nad võivad anda tagasisidet ja soovitusi, kuidas jätkata edaspidi oma eesmärkide suunas liikumist.

Life coachi seansid on  konfidentsiaalsed ja keskenduvad täielikult klientide vajadustele ja eesmärkidele. Seansside sagedus ja kestus võivad varieeruda sõltuvalt klientide eesmärkidest ja vajadustest ning lepitakse kokku vastavalt individuaalsele kokkuleppele.

KKK

Kellele life coaching sobib?

Life coaching sobib laialdasele sihtgrupile inimestele, kes soovivad arendada ja parandada erinevaid aspekte oma elus. Siin on mõned näited inimestest, kellele life coaching võib sobida:

Isikliku ja professionaalse arengu otsijad: Need, kes soovivad paremini mõista ja arendada oma isiklikke ja professionaalseid oskusi ning saavutada oma elus konkreetseid eesmärke.

Muutuste läbiviijad: Inimesed, kes seisavad silmitsi elumuutustega (nt karjäärimuutus, elukohavahetus, suhete dünaamika muutused) ja vajavad tuge, et neid muutusi edukalt navigeerida.

Isikliku tasakaalu otsijad: Need, kes soovivad saavutada paremat tasakaalu erinevate eluvaldkondade vahel, nagu töö ja isiklik elu, tervis ja heaolu, suhted ja eneseareng.

Eesmärkide seadjad ja saavutajad: Inimesed, kes soovivad seada selgeid eesmärke ja arendada strateegiaid nende saavutamiseks, olgu need seotud karjääri, isikliku kasvu, suhete või muude eluvaldkondadega.

Eneseteadlikkuse ja enesearengu pooldajad: Need, kes soovivad sügavamalt mõista ennast, oma väärtusi, uskumusi ja eesmärke ning kes soovivad oma potentsiaali täielikult realiseerida.

Inimesed, kes vajavad toetust ja motiveerimist: Need, kes tunnevad, et vajavad lisamotivatsiooni, struktuuri ja suunamist oma eesmärkide saavutamiseks ning kes hindavad personaalset tuge ja juhendamist.

Life coaching ei ole mõeldud ainult probleemide lahendamiseks, vaid ka võimaluste avamiseks ja potentsiaali maksimeerimiseks igas eluvaldkonnas. Oluline on, et klient oleks valmis ja motiveeritud töötama coachiga koostöös ning avatud uutele ideedele ja lähenemisviisidele oma elus.

Kaua kestab üks seanss?

Ühe life coaching seansi kestus võib varieeruda olenevalt coachi ja kliendi kokkuleppest ning vajadustest. Tavaliselt kestab üks seanss umbes 60-120 minutit. See aeg võimaldab piisavalt aega sügavamateks vestlusteks, eesmärkide seadmiseks, probleemide lahendamiseks ja tegevuskavade koostamiseks.

Mõnel juhul võib esimene seanss olla veidi pikem, kuna selles arutatakse läbi kliendi taust, praegused väljakutsed ja soovid. Samuti võib esimesel seansil olla rohkem aega selleks, et coach saaks paremini mõista kliendi vajadusi ja eesmärke ning selle põhjal edaspidist tööd kavandada.

Kokkuvõttes sõltub seansi kestus ja sagedus paljuski kliendi individuaalsetest vajadustest, coachi tööstiilist ja nende omavahelisest kokkuleppest.

Kuidas ma tean, kas ma olen piisavalt avatud ja valmis life coachingu jaoks?

Life coachingu jaoks avatuse ja valmiduse hindamine on oluline samm, mis aitab teil mõista, kas olete valmis ja sobite selleks tüüpi toetuse saamiseks. Siin on mõned märksõnad, mis võivad viidata sellele, et olete piisavalt avatud ja valmis:

Avatus muutustele: Olete valmis oma harjumusi, käitumismustreid ja mõtteviisi muutma, et saavutada soovitud eesmärgid ja areng.

Sõnastatud eesmärgid: Teate, milliseid eesmärke soovite saavutada ja tunnete vajadust toetuse järele nende eesmärkide poole liikumisel.

Vastutus oma elu eest: Olete valmis võtma vastutuse oma otsuste ja tegude eest ning otsite viise, kuidas neid paremini juhtida ja suunata.

Valmidus isiklikuks arenguks: Olete huvitatud oma isiklikust arengust, eneseteadlikkuse suurendamisest ja paremaks versiooniks saamisest.

Valmidus avatud ja usalduslikuks suhtluseks: Olete valmis avama end coachile, jagama isiklikke kogemusi ja avatult arutama oma väljakutseid ja tundeid.

Aeg ja pühendumine: Olete valmis panustama aega ja pühendumist coaching protsessi ning regulaarsete seansside läbimiseks.

Kuidas life coaching erineb teraapiast või konsultatsioonist?

Life coaching erineb oluliselt nii teraapiast kui ka konsultatsioonist järgmiste põhijooniste poolest:

Eesmärkide fookus: Life coaching keskendub peamiselt tulevikule ja eesmärkide saavutamisele. Coach aitab klientidel seada selgeid eesmärke ja arendada tegevuskavasid nende saavutamiseks. Terapeudid aga võivad keskenduda minevikule, mineviku mõjutustele ja psühholoogilistele probleemidele.

Klientide staatus ja vajadused: Life coaching eeldab, et kliendid on juba suhteliselt terved, motiveeritud ja otsivad viise, kuidas oma elus edasi liikuda ja arendada. Teraapia võib olla rohkem suunatud psühholoogiliste haiguste ravile või raskematele emotsionaalsetele probleemidele.

Meetodid ja lähenemine: Life coaching kasutab tihti praktilisi ja aktiivseid meetodeid, nagu enesearendamise harjutused, motiveerivad vestlused ja tegevuskavad. Teraapia võib hõlmata rohkem süvitsi minevaid arutelusid ja psühholoogilisi lähenemisviise.

Suhete olemus: Life coachingu suhe on tavaliselt võrdsem ja koostööle suunatud, kus coach toetab ja juhendab klienti. Teraapia suhe võib olla rohkem autoriteetne, kus terapeut pakub ekspertiisi ja psühholoogilist abi. Konsultatsioon suhe võib olla kliendiga nõuandev ja konsulteeriv.

Kui tihti ja kui kaua peaksin käima life coachingu seanssidel?

Life coachingu seansside sagedus ja kestus sõltuvad peamiselt individuaalsetest vajadustest ja eesmärkidest. Siin on mõned tegurid, mis võivad mõjutada seansside sagedust ja kestust:

Eesmärgid ja väljakutsed: Kui tegemist on keerukamate või sügavamate eesmärkidega, võib olla vajalik sagedasem ja regulaarsem kohtumiste graafik.

Esialgne hindamine ja vajaduste määratlemine: Esimesel kohtumisel saab coach ja klient arutada läbi kliendi vajadused ja soovid ning seejärel määrata kindlaks optimaalne seansside sagedus.

Eluetapid ja muutuste vajadused: Kui inimene seisab silmitsi suurema elumuutuse või üleminekuga, võib olla vajalik sagedasem tugi ja juhendamine.

Üldiselt soovitatakse life coachingu seansse alustada umbes üks kord nädalas või üks kord kahe nädala jooksul, et hoida regulaarset ja pidevat edusamme oma eesmärkide suunas. Seansside kestus võib varieeruda tavaliselt 60 minutist kuni 2 tunnini, olenevalt coachi ja kliendi vajadustest ning kokkulepetest.

Kokkuvõttes on oluline leida seansside sagedus ja kestus, mis toetavad klienti tema konkreetsetes arenguvajadustes ja eesmärkides ning mis tagavad piisava aja sügavamateks aruteludeks ja tegevuskavade väljatöötamiseks.

BRONEERI AEG +372 510 81 70

Back to Top
Ostukorv
Sulge

Ostukorvis ei ole tooteid.

Life Coach Anastassia Smotrova

35.00
Kogus:
Added to cart